Światowy Dzień Krwiodawcy

„Od 19 lat 14 czerwca obchodzimy święto dedykowane wszystkim dawcom krwi – czyli Światowy Dzień Krwiodawcy. Dzięki bezinteresownej ofiarności krwiodawców, możliwe jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Gdyby nie chęć do podzielenia się cząstką siebie – darem krwi, niemożliwe byłoby przeprowadzanie operacji i innych zabiegów ratujących drugiego człowieka. Taka postawa jest wartością nieocenioną i godną do naśladowania.
Polski Czerwony Krzyż od 65 lat – czyli od czasu, gdy zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego – w sposób szczególny wspiera krwiodawczynie i krwiodawców. Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK. Do najważniejszych zadań tego Ruchu zaliczyć należy organizację różnego rodzaju akcji i kampanii, w ramach których zachęca się do oddawania krwi. Bez Was, Drogie Krwiodawczynie i Drodzy Krwiodawcy, to wszystko byłoby niewykonalne.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Honorowi Dawcy Krwi, niech Wasze dobro powraca do Was po stokroć każdego dnia. Niech zawsze Wasza altruistyczna i niebywale ważna postawa będzie istotnym i wiodącym przykładem postępowania dla innych. Proszę, przyjmijcie życzenia pełni zdrowia, spełnienia życiowych planów, wszelkiej pomyślności i ogromu satysfakcji z dzielenia się cząstką siebie z potrzebującymi, które przesyłamy w imieniu własnym oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękujemy, że jesteście z nami dla innych. Razem możemy więcej!


Jerzy Bisek – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża

Mariusz Malewicz – Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK

Katarzyna Mikołajczyk – Dyrektor Generalny Polskiego Czerwonego Krzyża


#PolskiCzerwonyKrzyż #PCK #PCKkrwiodawstwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *