Pomoc sióstr PCK

Pierwsze szkolenia Sióstr Pogotowia PCK rozpoczęły się w Polskim Czerwonym Krzyżu w roku 1960. Na 16 kursach przeszkolono wtedy 422 osoby. Poważna część absolwentek tych kursów wyraziła chęć podjęcia pracy w punktach opieki nad chorym w domu. W związku z zainteresowaniem słuchaczek PCK odbyło spotkania z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej na temat organizacji takich punktów. Rozmowy zostały uwieńczone sukcesem i od 1961 r. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął, nowatorski na owe czasy program usług – opieka nad chorym w domu. Od tego czasu Siostry PCK i opiekunki domowe sprawują pieczę nad samotnymi chorymi w ich domach. Oddziały PCK organizują i prowadzą działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej. Nasze siostry PCK sprawują opiekę nad osobami obłożnie i ciężko chorymi, niepełnosprawnymi oraz samotnymi w domu. Wykonujemy czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby objętej naszą opieką. Osoby świadczące usługi przestrzegają wszystkich zaleceń lekarskich oraz współuczestniczą w realizacji celu terapeutycznego. Usługi nasze są świadczone na wysokim poziomie, zapewniamy bezpieczeństwo chorym i ich rodzinom. Dbamy o dobro chorego oraz zaspokajamy wszystkie potrzeby biopsychospołeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *