Zbiórka słodyczy i artykułów spożywczych na paczki dla rodzin najuboższych

Rok 2020 przyniósł wielkie zmiany ekonomiczne i spowolnienie gospodarcze. W wyniku pandemii wiele rodzin, szczególnie tych, które utrzymywały się z pracy dorywczej i sezonowej zostały nagle bez środków do życia.

Dzieci z rodzin, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, są grupą najbardziej potrzebującą wsparcia i pomocy. Dlatego zwracamy się do szkolnych kół PCK aby pomogły Nam w zorganizowaniu paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin.

Zebrane artykuły prosimy dostarczyć do biura Oddziału Rejonowego PCK w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 2 do 17 grudnia 2021r. do godziny 15:00 .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *