KOMU PRZYSŁUGUJE LEGITYMACJA ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI?

Legitymacje wydawane są po przekroczeniu adekwatnej ilości krwi:

Stopień odznaczenia a ilość oddanej krwi u kobiet :

Brązowy III stopień po 5 litrach

Srebrny II stopień po 10 litrach

Złoty I stopień po 15 litrach

Stopień odznaczenia a ilość oddanej krwi u mężczyzn :

Brązowy III stopień po 6 litrach

Srebrny II stopnia po 12 litrach

Złoty I stopień po 18 litrach

Do otrzymania legitymacji ZHDK potrzebne jest potwierdzenie o pełnej ilości krwi, wydawane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Następnie zapraszamy do biura Oddziału Rejonowego, na miejscu zostaną Państwo po proszeni o wypełnienie wniosku. Legitymacja jest wydawana bezpłatnie.

DUPLIKAT LEGITYMACJI „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”:

W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży legitymacji ZHDK jest możliwość wydania duplikatu legitymacji najwyższego uzyskanego stopnia. Należy w biurze Oddziału Rejonowego PCK wypełnić wniosek o nadanie legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, wypełnić zaznaczając punkt „DUPLIKAT” oraz zaznaczyć odpowiedni stopień o który się wnioskuje. Duplikat legitymacji wydawany jest bezpłatnie.