Organy statutowe wybrane podczas Zjazdu Oddziału Rejonowego w Kaliszu w dniu 25.02.2020 r.

Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PCK

 
Imię nazwisko Funkcja
Robert Leśniewski PO Prezesa Zarządu OR PCK
Arkadiusz Pyłypiw Sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
Joanna Dolna Skarbnik Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
Włodzimierz Staszak Członek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
   

Skład Komisji Rewizyjnej

Imię nazwisko Funkcja
Iwona Dudziuk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Walczak Członek Komisji Rewizyjnej
Robert Kamiński Członek Komisji Rewizyjnej
 

Rejonowa Rada HDK PCK

 1. Dariusz Król-Przewodniczący Rady
 2. Włodzimierz Staszak
 3. Anna Kazur-Szwedziak
 4. Janusz Sibiński
 5. Bogdan Dudziak
 6. Katarzyna Suliga
 7. Sebastian Szmaja
 

Kluby HDK PCK

 1. Klub przy Oddziale Rejonowym PCK – Prezes Anna Kazur – Szwedziak
 2. Klub HDK PCK przy KLA „KLAsyki”- Arkadiusz Pyłypiw
 3. Klub HDK PCK przy WSK „PZL-Kalisz”- Andrzej Kamiński
 4. Klub HDK PCK przy Pratt & Whitney – Prezes Grzegorz Walczak
 5. Klub HDK PCK „Strzelec”- Prezes Włodzimierz Staszak
 6. Pleszewski Klub HDK PCK – Prezes Janusz Kasprzak
 7. Klub HDK PCK Leukocyty – Prezes Damian Błaszczyk
 8. Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Policji