Organy statutowe wybrane podczas Zjazdu Rejonowego Oddziału Rejonowego w Kaliszu w dniu 24.02.2016 r.

 

Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PCK

 

Imię nazwisko Funkcja
Jan Kubiak p.o. Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
Henryk Kubik Sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
Janusz Sibiński Skarbnik Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
Krystyna Matusiak Członek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK

 

 


Skład Komisji Rewizyjnej

Imię nazwisko Funkcja
Cecylia Zawadzka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Roman Szychowski Członek Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Walczak Członek Komisji Rewizyjnej

 


Rejonowa Rada HDK PCK

 1. Błaszczyk Dawid
 2. Dudziak Bogdan
 3. Far Piotr
 4. Harabasz Damian
 5. Kamiński Andrzej
 6. Kazur-Szwedziak Anna
 7. Kasperski Bartłomiej
 8. Kasprzak Janusz
 9. Matusiak Krystyna
 10. Sibiński Janusz
 11. Staszak Włodzimierz
 12. Szychowski Roman

Kluby HDK PCK

 1. Klub przy Oddziale Rejonowym PCK – Prezes Anna Kazur – Szwedziak
 2. Klub HDK PCK przy Tesco – Prezes Bodgan Dudziak
 3. Klub HDK PCK przy KLA „KLAsyki”- Roman Szychowski
 4. Klub HDK PCK przy WSK „PZL-Kalisz”- Andrzej Kamiński
 5. Klub HDK PCK przy Pratt & Whitney – Prezes Piotr Far
 6. Klub HDK PCK „Strzelec”- Prezes Włodzimierz Staszak
 7. Pleszewski Klub HDK PCK – Prezes Janusz Kasprzak
 8. Klub HDK PCK Leukocyty – Prezes Damian Błaszczyk
 9. Klub HDK PCK przy COSSW – Prezes Damian Harabasz
 10. Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Policji – Prezes Bartłomiej Kasperski