Zwyczajny Zjazd Rejonowy PCK w Kaliszu

14 kwietnia 2023 roku odbył się Zwyczajny Zjazd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Kaliszu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. …