Polski Czerwony Krzyż pomaga uchodźcom z Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż jest w stałym kontakcie z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz innymi Stowarzyszeniami CK gotowymi udzielić wsparcia Ukrainie. …