Międzynarodowy Czerwony Krzyż świętuje Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w 192 krajach.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, założony 160 lat temu w Genewie, to najstarszy i najpotężniejszy ruch humanitarny, obecny dziś w 192 krajach. Polski Czerwony Krzyż – istniejący od ponad 100 lat – koncentruje się w tej chwili na pomocy humanitarnej w Ukrainie, Turcji i Syrii, a w ostatnich dniach w Słowenii.

Pandemia, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, pożary, katastrofy budowlane, konflikty zbrojne – Polski Czerwony Krzyż jest zawsze gotowy nieść pomoc ofiarom wszelkich kryzysów. Bez względu na wszystko. Szybka reakcja i skuteczne rozwiązania to nasze znaki rozpoznawcze. Staramy się reagować w błyskawicznym tempie: w pierwszych godzinach od wystąpienia kryzysu. Humanitaryzm to jedna z 7 podstawowych zasad, którymi kierujemy się w naszych przemyślanych działaniach, obok Bezstronności, Neutralności, Niezależności, Dobrowolności, Jedności i Powszechności.

Ważnym sprawdzianem dla Polskiego Czerwonego Krzyża była pandemia koronawirusa w  2020 roku. Nasze doświadczenia w reagowaniu na sytuacje kryzysowe stały się bardzo istotne również po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Byliśmy jedną z pierwszych organizacji humanitarnych, która podała przyjazną dłoń uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej. Pomagamy do dzisiaj: zapewniając wsparcie materialne, psychospołeczne, czy związane z aktywizacją zawodową. Wysyłamy transporty pomocy humanitarnej, ostatnio m.in. do Buczy oraz na tereny zalane po zburzeniu zapory w Nowej Kachowce. 

Polski Czerwony Krzyż w ostatnim miesiącu ruszył także z pomocą humanitarną dla osób poszkodowanych przez powódź w Słowenii. Na miejsce dotarł już pierwszy transport z żywnością  i pakietami higienicznymi. Trwa zbiórka środków na konto PCK, aby móc zapewnić długofalowe wsparcie poszkodowanym. Wcześniej włączyliśmy się w działania po wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedziło 6 lutego 2023 roku południową Turcję i północną Syrię.

Działalność humanitarną w Polskim Czerwonym Krzyżu zajmuje się System Pomocy Humanitarnej. Jest to struktura analogiczna do Systemu Ratownictwa PCK. Oba systemy mają zestaw standardów  i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie we wszystkich fazach kryzysu: fazie przygotowawczej, reakcji kryzysowej i pomocy długofalowej. Na bazie naszych doświadczeń z ostatnich lat tworzymy Grupy Pomocy Humanitarnej. Pierwsza grupa powstała w 2020 roku Lublinie. Obecnie takie grupy wolontariuszy działają już w 11 województwach.

W Dniu Pomocy Humanitarnej zwracamy szczególną uwagę na wszystkie osoby, które poświęcają się pracy dla innych – często z narażeniem własnego zdrowia i życia. W ciągu ostatnich dwudziestu lat ponad 40 000 pracowników humanitarnych padło ofiarą ataków podczas wypełnienia swych misji. Dlatego w tym roku apelujemy o poszanowanie znaku Czerwonego Krzyża, który powinien pozostać uniwersalnym symbolem humanitaryzmu oraz neutralności. Nie wolno tego znaku nadużywać – jest chroniony prawem. Nie wolno też atakować niczego, ani nikogo, kto jest oznaczony tym jednym   z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych znaków w dziejach ludzkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *