Dzień Dla Kobiet – PCK zbiera środki na walkę z wykluczeniem kobiet

Po raz drugi Polski Czerwony Krzyż z okazji 8 marca organizuje ogólnopolską zbiórkę pod hasłem „Dzień Dla Kobiet”.
W ubiegłym roku kampania dotyczyła wsparcia kobiet, uchodźczyń z Ukrainy. Celem tegorocznej zbiórki jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet i zapewnienie im długofalowego i kompleksowego wsparcia.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym to osoby, których podstawowe potrzeby zapewniające przetrwanie nie są zaspokojone, nie mają one także równego dostępu do możliwości i usług, które pozwoliłyby im wieść godne i szczęśliwe życie. Według danych GUS w 2021 r. zasięg wykluczenia w Polsce wyniósł ponad 40%. Kobiety należą do grupy osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na częstsze doświadczanie takich problemów społecznych, jak: długotrwałe bezrobocie, trudności z wejściem i powrotem na rynek pracy, ubóstwo, przemoc domowa, czy dyskryminacja płacowa.

Tegoroczna kampania Polskiego Czerwonego Krzyża „Dzień Dla Kobiet” pokazuje z jakimi problemami borykają się polskie kobiety i w jaki sposób PCK stara się poprawić ich jakość życia. PCK wspiera kobiety na różnych etapach ich życia i odpowiada na ich potrzeby poprzez programy kierowane dla dziewczyn i kobiet zagrożonych ubóstwem menstruacyjnym; kobiet, które z powodu ubóstwa ekonomicznego próbują wiązać koniec z końcem i zaspokoić wszystkie potrzeby ich rodzin. PCK pomaga też seniorkom, które z uwagi na swój wiek są osamotnione i nie uczestniczą aktywnie w życiu społecznym.

„Jutro znowu nie pójdę do szkoły, będą się ze mnie śmiać.”

1 na 6 dziewczyn opuszcza szkołę z powodu braku środków higienicznych podczas miesiączki.

Ubóstwo menstruacyjne dotyczy kobiet na całym świecie. Nawet w najbardziej rozwiniętych aglomeracjach zdarza się, że uczennice tracą możliwość uczęszczania na lekcje z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. Problem ten najczęściej jest lekceważony, a społeczeństwo postrzega go jako wymówkę na szkolne nieobecności. Gdy brakuje podpasek czy tamponów, młode dziewczyny używają papieru toaletowego lub skrawków ubrań. Wpływa to znacząco na ich komfort i samoocenę. Przez nieobecność w szkole, nastolatki tracą kontakt z przyjaciółmi i możliwość uczestnictwa w aktywnościach, które są istotne dla budowania ich pewności siebie, a to z kolei jest niezwykle ważnym elementem dojrzewania. W Polsce problem ten dotyka 1 na 6 dziewczyn.

Od 2020 roku Polski Czerwony Krzyż wspiera dziewczyny i kobiety zagrożone ubóstwem menstruacyjnym, przekazując podpaski i tampony m.in. do: szkół, domów samotnej matki, świetlic środowiskowych, szpitali, ośrodków pomocy. W 2021 r. PCK przystąpił do Okresowej Koalicji, w ramach której pomógł ponad 32 300 dziewczynom i kobietom, przekazując im ponad 618 600 podpasek i tamponów o łącznej wartości 101 300 zł.

„Nie opłaciłam wycieczki Marysi, a Bartek jest znowu chory. Jak ja sama dam radę?”

1/5 polskich rodzin to matki samotnie wychowujące dzieci.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. w ubóstwie żyło 4,6 mln Polaków. Jedną z grup najbardziej narażonych na wykluczenie z powodu niedostatku są rodziny, w których jest tylko jeden rodzic. Prawie 20% polskich rodzin to matki samotnie wychowujące dzieci.

Kobiety mogą liczyć na pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża w postaci paczek żywnościowych, paczek na święta dla dzieci (w 2021r. PCK wydał ponad 437 500 paczek) i wyprawek szkolnych (tylko w ostatnim roku PCK przekazał 87 000 wyprawek). Mogą skorzystać z opieki, jaką oferuje PCK i zapisać swoje dzieci do świetlic środowiskowych, w których nie tylko ich dzieci spędzą czas z rówieśnikami, ale też wezmą udział w kreatywnych zajęciach. PCK prowadzi 72 świetlice w całej Polsce, do których uczęszcza 2160 dzieci. W ten sposób kobiety mogą być aktywne zawodowo i nie martwią się, jak zapewnić swoim dzieciom opiekę, gdy jeszcze są w pracy.

Sama. Ciągle sama. Czy tak już zostanie?”

50% polskich seniorów nie bierze udziału w życiu społecznym.

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby po 65 roku życia stanowią w Polsce około 16 proc. W 2050 roku będzie to już 32,7 proc. Seniorzy to także grupa społeczna, która narażona jest na osamotnienie i życie w ubóstwie. Tylko w 2021 r. liczba skrajnie ubogich seniorów wynosiła 312 tys. osób.

Polski Czerwony Krzyż od lat prowadzi działania na rzecz seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy w formie wolontariatu i prowadzenia aktywnego trybu życia. PCK prowadzi również kampanie i projekty, poprzez które wpływa na zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież, m.in. program SeniorON. W 2022 r. na terenie kraju PCK prowadził 17  Klubów Seniora, do których uczęszczało ponad 500 osób. Dzięki zajęciom seniorzy, a w głównej mierze seniorki  biorą aktywny udział w zajęciach, gdzie realizują swoje pasje, poznają nowe osoby i czują się potrzebni. 

Wykluczenie społeczne ma wiele twarzy i może dotyczyć osób w różnym wieku. Dzień Dla Kobiet to dzień, w którym Polski Czerwony Krzyż zachęca do wsparcia kobiet. Razem możemy odmienić ich los i dać im szansę na godne i szczęśliwe życie. 

Nie wykluczaj – wspieraj!

Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na konto o numerze 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Dzień Dla Kobiet”, aby wesprzeć kobiety w ich walce z wykluczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *