Turcja i Syria – miesiąc po trzęsieniu ziemi. Działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Miesiąc po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) informuje o pilnej reakcji, zarówno doraźnej, jak i długofalowej, na potrzeby zdrowotne, psychiczne oraz psychospołeczne poszkodowanych, aby zapobiec „kolejnej katastrofie”. Polski Czerwony Krzyż będzie współpracował z partnerami z Ruchu, włączając się w ustalone najpotrzebniejsze działania. Dotychczas PCK zebrał ponad 550 000 zł na ten cel i przekazał pomoc rzeczową o wartości ponad 670 000 zł.

Od pierwszego dnia Turecki Czerwony Półksiężyc i Syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc przy wsparciu IFRC i innych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zaspokajają najpilniejsze potrzeby humanitarne na obszarach najbardziej dotkniętych katastrofą, w tym dystrybucję żywności, czystej wody, artykułów higienicznych, odzieży zimowej i koców. Angażują się również w udzielanie pierwszej pomocy i opiekę zdrowotną oraz pomoc w dostępie do usług sanitarnych. Po miesiącu jednakże najbardziej kluczowe znaczenie ma zwiększenie dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Zapotrzebowanie na wsparcie psychospołeczne oraz opiekę zdrowotną jest ogromne, a na niektórych obszarach, gdzie dostęp jest utrudniony, może narazić osoby najbardziej dotknięte chorobą na jeszcze większe ryzyko rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym. Całe społeczności cierpią teraz po utracie wszystkiego, od swoich bliskich po domy, miejsca pracy i dawnego życia. Co więcej, wielu opiekunów i ratowników, poza obciążeniem wyczerpującą pracą, również ma trudności z radzeniem sobie z tym, co widzieli.

Turecki Czerwony Półksiężyc utworzył bezpieczne miejsca, w których świadczy pomoc i wsparcie psychospołeczne dla dzieci, a także udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, wspierając w ten sposób już ponad 42 000 osób. Specjaliści udzielają również pierwszej pomocy psychologicznej i oferują skierowania do lokalnych placówek służby zdrowia.

Więcej informacji o działaniach Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca dostępne pod linkiem:

Każdy, kto chce wesprzeć działania Czerwonego Krzyż i Czerwonego Półksiężyca na rzecz Turcji i Syrii, może wesprzeć zbiórkę PCK: https://pck.pl/pck-na-pomoc-turcji-i-syrii-wesprzyj-nas/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *