Aviva – wsparcie dla osób bezrobotnych, które utraciły pracę w wyniku pandemii koronowirusa

Celem projektu było wsparcie rodzin, które wyniku pandemii koronowirusa nagle zostały bez środków finansowych ( utrata pracy, zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczejOddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu przygotował 40 paczek o wartości 100,00 zł dla 40 rodzin z produktami chemii gospodarczej i przekazał rodzinom zgodnie wytycznymi Biura Zarządu Głównego PCK. Środki finansowe na ten cel zostały przekazane z Avivy.Rekrutacja rodzin do projektu oparta była na współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.